Ikäkaudet, ryhmät ja kokoontumisajat

Täältä löydät tietoa eri ikäkausista ja ryhmistä.

Perhepartio

Perhepartio on toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen.

Perhepartioryhmät
Lippukunnassamme toimii tällä hetkellä yksi perhepartioryhmä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Kysy lisätietoja Elisalta (katso yhteystiedot)

Sudenpennut

sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Sudenpentujen laumat
Tiistai
18-19
Johtajat: Marjaana Haarala, Johanna Wiman, Drashti Bhatt
Torstai
18-19
Johtajat: Elisa Suikka, Tomi Koutonen ja Nina Siuruainen
Mikäli haluat mukaan toimintaan, olethan ennen jäsenhakemuksen täyttämistä yhteydessä ikäkausivastaava Marjaanaan mahdollisten vapaiden ryhmäpaikkojen tarkistamiseksi.

Seikkailijat

seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Seikkailijoiden ryhmät
Maanantai
18-19.15
Johtajat: Elias Ollila, Atte ”Ketta” Koutonen, Lauri Suikka
Tiistai
19-20.15
Johtajat: Atte Aula, Veera Latvastenmäki
Keskiviikko
18-19.15
Johtajat: Paavo Mäkikangas, Pauli Turunen

Tarpojat

tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tarpojien ryhmät
Maanantai
19-20.15
Johtaja: Miika Valkama

Samoajat

samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Samoajien ryhmät
Kuukausittain
Kokoonnumme sovituin väliajoin mukavan yhteisen tekemisen lomassa. Toimintaamme luotsaa samoajaluotsi Antti Posio.

Tulethan mukaan energiseen ja tekevään joukkoomme, meitä on reilu kymmenkunta, yhteydenotot samoajaluotsiin (kts. yhteystiedot).

Vaeltajat

vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajien ryhmät
Kuukausittain
Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa Kololla, maastossa tai vaikkapa jonkun kotona. Toimintaamme luotsaa vaeltajaluotsi Emma Heinänen.
Johdamme kokoontumisia partio-ohjelman ja mukavan yhteisen tekemisen äärellä vuorotellen.

Tulethan mukaan meidän mahtavaan ja aktiiviseen joukkoomme, meitä on parisenkymmentä vaeltajaa, yhteydenotot vaeltajaluotsiin (kts. yhteystiedot).

Aikuiset

Aikuiset, ovat tärkeitä lippukunnan toiminnalle. Tarjoamme aikuisille mukavaa yhteistä partiotekemistä niin lasten ja nuorten kanssa kuin johtajaikäistenkin kesken.

Mikäli jokin pesti kiinnostaa tarjoaa lippukunta ja partiopiiri koulutusta.

Osallistumalla itse mukaan toimintaan, mahdollistat partioharrastuksen paitsi omalle lapsellesi myös muille. Löydät takuulla mahtavan yhteisön ja uuden rakkaan harrastuksen itsellesi, tule mukaan! Lue lisää partiosta aikuisille.